Chino | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
图表显示在...水平下保持稳定
Se usa cuando un gráfico se nivela
De afbeelding bevat ...
图片中包含...
Se usa cuando se describe una figura
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
该图表显示,...至...期间,...比...多
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
图表表明...,因此得出...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
图表的变化表明...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
因此,该图表可以用来预测...
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

Afbeelding ... geeft ... weer.
数字...代表...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Afbeelding ... toont ...
数字...表示...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagram ... onderzoekt ...
示图...表示...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagram ... beschrijft ...
示图...描绘...
Se usa como texto explicativo en un diagrama