Danés | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Se usa cuando un gráfico se nivela
De afbeelding bevat ...
Billedet indeholder...
Se usa cuando se describe una figura
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Grafens facon demonstrerer at...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

Afbeelding ... geeft ... weer.
Figur... repræsenterer...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Afbeelding ... toont ...
Figur... viser...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagram ... onderzoekt ...
Diagram... undersøger...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagram ... beschrijft ...
Diagram... skildrer...
Se usa como texto explicativo en un diagrama