Finlandés | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Se usa cuando un gráfico se nivela
De afbeelding bevat ...
Tässä kuvassa näkyy...
Se usa cuando se describe una figura
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

Afbeelding ... geeft ... weer.
Kaavio ... edustaa...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Afbeelding ... toont ...
Kuva ... näyttää...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagram ... onderzoekt ...
Kaavio ... tarkastelee...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagram ... beschrijft ...
Kaavio ... esittää...
Se usa como texto explicativo en un diagrama