Hindi | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
यह रेखांकन हमे बताता है कि... पर बढना शुरू हुआ, और अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा..., और फिर घटते हुए... के स्तर पर पहुँचा.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
रेखांकन के अनुसार, ...के अंक ...और ... के बीच तेजी से बढे और फिर से घिरकर अपने मूल स्तर पर पहुँचे.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
रेखांकन में पठार दिखाई देता है, ...के स्तर पर.
Se usa cuando un gráfico se nivela
De afbeelding bevat ...
इस चित्र में दिखाई देता है...
Se usa cuando se describe una figura
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
यह आरेख हमे बताता है कि... और... के बीच,.... ...से ज्यादा थे
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
यह आरेख बताता है कि... और इस लिए हम कह सकते हैं कि...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
ये रेखाएँ हमे बताती है कि...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
इन रेखाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
यह रेखांकन को देखकर हम बता सकते हैं कि...
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
इस रेखांकन के कईं सारे मतलब निकल सकते हैं.
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

Afbeelding ... geeft ... weer.
आकार... ...का वर्णन करता है.
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Afbeelding ... toont ...
यह आकार ...दिखाता है.
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagram ... onderzoekt ...
यह आकार ...को स्पष्ट करता है.
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagram ... beschrijft ...
यह आकार ...दिखाता है.
Se usa como texto explicativo en un diagrama