Polaco | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Se usa cuando un gráfico se nivela
De afbeelding bevat ...
Rysunek zawiera...
Se usa cuando se describe una figura
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

Afbeelding ... geeft ... weer.
Rysunek... przedstawia...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Afbeelding ... toont ...
Rysunek... pokazuje...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagram ... onderzoekt ...
Diagram...bada...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagram ... beschrijft ...
Diagram... zobrazowuje...
Se usa como texto explicativo en un diagrama