Chino | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
图表显示在...水平下保持稳定
Se usa cuando un gráfico se nivela
Ezen belül a kép tartalmaz ...
图片中包含...
Se usa cuando se describe una figura
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
图表表明...,因此得出...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
图表的变化表明...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
因此,该图表可以用来预测...
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
数字...代表...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
数字...表示...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
示图...表示...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
示图...描绘...
Se usa como texto explicativo en un diagrama