Coreano | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Se usa cuando un gráfico se nivela
Ezen belül a kép tartalmaz ...
이 그림 속에는 ...
Se usa cuando se describe una figura
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
...를 나타내는 표
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
...을 보여주는 표
Se usa como texto explicativo en un diagrama
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
...을 관찰한 표
Se usa como texto explicativo en un diagrama
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
...을 보여주는 표
Se usa como texto explicativo en un diagrama