Francés | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Se usa cuando un gráfico se nivela
Ezen belül a kép tartalmaz ...
L'image contient...
Se usa cuando se describe una figura
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
La forme du graphique démontre que...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Figure...représentant...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Figure...montrant...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Diagramme...examinant...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Diagramme...indiquant...
Se usa como texto explicativo en un diagrama