Holandés | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Se usa cuando un gráfico se nivela
Ezen belül a kép tartalmaz ...
De afbeelding bevat ...
Se usa cuando se describe una figura
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Afbeelding ... geeft ... weer.
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Afbeelding ... toont ...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Diagram ... onderzoekt ...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Diagram ... beschrijft ...
Se usa como texto explicativo en un diagrama