Portugués | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
Se usa cuando un gráfico se nivela
Ezen belül a kép tartalmaz ...
A figura contém...
Se usa cuando se describe una figura
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
A forma do diagrama demonstra que...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Figura...representando...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Figura...mostrando...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Diagrama...examinando...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Diagrama...representando...
Se usa como texto explicativo en un diagrama