Turco | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Se usa cuando un gráfico se nivela
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Se usa cuando se describe una figura
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
... figürü ...'i gösteriyor.
Se usa como texto explicativo en un diagrama
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Se usa como texto explicativo en un diagrama
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Se usa como texto explicativo en un diagrama