Holandés | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
The graphs show a plateau at the level of…
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Se usa cuando un gráfico se nivela
Within the picture is contained…
De afbeelding bevat ...
Se usa cuando se describe una figura
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

This diagram represents…and therefore shows that…
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
The shape of the graph demonstrates that…
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
The graph can thus be used to predict…
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

Figure…representing…
Afbeelding ... geeft ... weer.
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Figure…showing…
Afbeelding ... toont ...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagram…examining…
Diagram ... onderzoekt ...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagram…depicting…
Diagram ... beschrijft ...
Se usa como texto explicativo en un diagrama