Húngaro | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
The graphs show a plateau at the level of…
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Se usa cuando un gráfico se nivela
Within the picture is contained…
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Se usa cuando se describe una figura
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

This diagram represents…and therefore shows that…
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
The shape of the graph demonstrates that…
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
The graph can thus be used to predict…
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

Figure…representing…
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Figure…showing…
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagram…examining…
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagram…depicting…
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Se usa como texto explicativo en un diagrama