Finlandés | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Se usa cuando un gráfico se nivela
画像は・・・・を含んでいる。
Tässä kuvassa näkyy...
Se usa cuando se describe una figura
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

図・・・・は・・・・を表しています。
Kaavio ... edustaa...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
図・・・・は・・・・を表している。
Kuva ... näyttää...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
図・・・・は・・・・を説明している。
Kaavio ... tarkastelee...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
図・・・・は・・・・を示している。
Kaavio ... esittää...
Se usa como texto explicativo en un diagrama