Húngaro | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Se usa cuando un gráfico se nivela
Rysunek zawiera...
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Se usa cuando se describe una figura
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
Z kształtu wykresu wynika, że...
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

Rysunek... przedstawia...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Rysunek... pokazuje...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagram...bada...
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagram... zobrazowuje...
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Se usa como texto explicativo en un diagrama