Rumano | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Se usa cuando un gráfico se nivela
Rysunek zawiera...
Această imagine conţine...
Se usa cuando se describe una figura
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
Z kształtu wykresu wynika, że...
Forma graficului demonstrează că...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

Rysunek... przedstawia...
Figura...reprezintă...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Rysunek... pokazuje...
Figura...arătând...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagram...bada...
Diagrama...exprimând...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagram... zobrazowuje...
Diagrama...reprezentând...
Se usa como texto explicativo en un diagrama