Tailandés | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Se usa cuando un gráfico se nivela
Rysunek zawiera...
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Se usa cuando se describe una figura
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
Z kształtu wykresu wynika, że...
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

Rysunek... przedstawia...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Rysunek... pokazuje...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagram...bada...
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagram... zobrazowuje...
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Se usa como texto explicativo en un diagrama