Chino | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
图表显示在...水平下保持稳定
Se usa cuando un gráfico se nivela
Această imagine conţine...
图片中包含...
Se usa cuando se describe una figura
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
图表表明...,因此得出...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
Forma graficului demonstrează că...
图表的变化表明...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
因此,该图表可以用来预测...
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

Figura...reprezintă...
数字...代表...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Figura...arătând...
数字...表示...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagrama...exprimând...
示图...表示...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagrama...reprezentând...
示图...描绘...
Se usa como texto explicativo en un diagrama