Finlandés | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Se usa cuando un gráfico se nivela
Această imagine conţine...
Tässä kuvassa näkyy...
Se usa cuando se describe una figura
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
Forma graficului demonstrează că...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

Figura...reprezintă...
Kaavio ... edustaa...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Figura...arătând...
Kuva ... näyttää...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagrama...exprimând...
Kaavio ... tarkastelee...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagrama...reprezentând...
Kaavio ... esittää...
Se usa como texto explicativo en un diagrama