Polaco | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Se usa cuando un gráfico se nivela
Această imagine conţine...
Rysunek zawiera...
Se usa cuando se describe una figura
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
Forma graficului demonstrează că...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

Figura...reprezintă...
Rysunek... przedstawia...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Figura...arătând...
Rysunek... pokazuje...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagrama...exprimând...
Diagram...bada...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagrama...reprezentând...
Diagram... zobrazowuje...
Se usa como texto explicativo en un diagrama