Ruso | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Графики изображают прямую на уровне...
Se usa cuando un gráfico se nivela
Această imagine conţine...
На рисунке мы можем увидеть...
Se usa cuando se describe una figura
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
Forma graficului demonstrează că...
Форма графика показывает, что...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

Figura...reprezintă...
... обозначает
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Figura...arătând...
... обозначает
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagrama...exprimând...
Диаграмма... рассматривает...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagrama...reprezentând...
Диаграмма... изображает...
Se usa como texto explicativo en un diagrama