Finlandés | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Графики изображают прямую на уровне...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Se usa cuando un gráfico se nivela
На рисунке мы можем увидеть...
Tässä kuvassa näkyy...
Se usa cuando se describe una figura
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
Форма графика показывает, что...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

... обозначает
Kaavio ... edustaa...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
... обозначает
Kuva ... näyttää...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Диаграмма... рассматривает...
Kaavio ... tarkastelee...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Диаграмма... изображает...
Kaavio ... esittää...
Se usa como texto explicativo en un diagrama