Holandés | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Графики изображают прямую на уровне...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Se usa cuando un gráfico se nivela
На рисунке мы можем увидеть...
De afbeelding bevat ...
Se usa cuando se describe una figura
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
Форма графика показывает, что...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Таким образом график может быть использован для предсказания...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

... обозначает
Afbeelding ... geeft ... weer.
Se usa como texto explicativo en un diagrama
... обозначает
Afbeelding ... toont ...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Диаграмма... рассматривает...
Diagram ... onderzoekt ...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Диаграмма... изображает...
Diagram ... beschrijft ...
Se usa como texto explicativo en un diagrama