Turco | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Графики изображают прямую на уровне...
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Se usa cuando un gráfico se nivela
На рисунке мы можем увидеть...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Se usa cuando se describe una figura
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
Форма графика показывает, что...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

... обозначает
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Se usa como texto explicativo en un diagrama
... обозначает
... figürü ...'i gösteriyor.
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Диаграмма... рассматривает...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Диаграмма... изображает...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Se usa como texto explicativo en un diagrama