Danés | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Se usa cuando un gráfico se nivela
Bilden visar ...
Billedet indeholder...
Se usa cuando se describe una figura
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
Formen på diagrammet visar på att ...
Grafens facon demonstrerer at...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

Figur ... respresenterar ...
Figur... repræsenterer...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Figur ... visar ...
Figur... viser...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagram ... undersöker ...
Diagram... undersøger...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagram ... skildrar ...
Diagram... skildrer...
Se usa como texto explicativo en un diagrama