Húngaro | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Se usa cuando un gráfico se nivela
Bilden visar ...
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Se usa cuando se describe una figura
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
Formen på diagrammet visar på att ...
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

Figur ... respresenterar ...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Figur ... visar ...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagram ... undersöker ...
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagram ... skildrar ...
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Se usa como texto explicativo en un diagrama