Turco | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Se usa cuando un gráfico se nivela
Bilden visar ...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Se usa cuando se describe una figura
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
Formen på diagrammet visar på att ...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

Figur ... respresenterar ...
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Figur ... visar ...
... figürü ...'i gösteriyor.
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagram ... undersöker ...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagram ... skildrar ...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Se usa como texto explicativo en un diagrama