Vietnamita | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
Se usa cuando un gráfico se nivela
Bilden visar ...
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
Se usa cuando se describe una figura
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
Formen på diagrammet visar på att ...
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

Figur ... respresenterar ...
Hình... minh họa...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Figur ... visar ...
Hình... thể hiện...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagram ... undersöker ...
Biểu đồ... cho thấy...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagram ... skildrar ...
Biểu đồ... mô tả...
Se usa como texto explicativo en un diagrama