Checo | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Se usa cuando un gráfico se nivela
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
V obrázku je obsažen(a)...
Se usa cuando se describe una figura
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Tvar grafu ukazuje, že...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Diagram... zkoumá...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Diagram... znázorňuje
Se usa como texto explicativo en un diagrama