Holandés | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Se usa cuando un gráfico se nivela
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
De afbeelding bevat ...
Se usa cuando se describe una figura
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Afbeelding ... geeft ... weer.
Se usa como texto explicativo en un diagrama
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Afbeelding ... toont ...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Diagram ... onderzoekt ...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Diagram ... beschrijft ...
Se usa como texto explicativo en un diagrama