Polaco | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Se usa cuando un gráfico se nivela
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Rysunek zawiera...
Se usa cuando se describe una figura
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Z kształtu wykresu wynika, że...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Rysunek... przedstawia...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Rysunek... pokazuje...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Diagram...bada...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Diagram... zobrazowuje...
Se usa como texto explicativo en un diagrama