Turco | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Se usa cuando un gráfico se nivela
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Se usa cuando se describe una figura
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Se usa como texto explicativo en un diagrama
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
... figürü ...'i gösteriyor.
Se usa como texto explicativo en un diagrama
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Se usa como texto explicativo en un diagrama
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Se usa como texto explicativo en un diagrama