Checo | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Se usa cuando un gráfico se nivela
Resmin içinde ... de dahil durumda.
V obrázku je obsažen(a)...
Se usa cuando se describe una figura
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Tvar grafu ukazuje, že...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

... figürü ...'yi temsil ediyor.
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
... figürü ...'i gösteriyor.
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Diagram... zkoumá...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Diagram... znázorňuje
Se usa como texto explicativo en un diagrama