Chino | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
图表显示在...水平下保持稳定
Se usa cuando un gráfico se nivela
Resmin içinde ... de dahil durumda.
图片中包含...
Se usa cuando se describe una figura
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
该图表显示,...至...期间,...比...多
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
图表表明...,因此得出...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
图表的变化表明...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
因此,该图表可以用来预测...
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

... figürü ...'yi temsil ediyor.
数字...代表...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
... figürü ...'i gösteriyor.
数字...表示...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
... diyagramı ...'ı inceliyor.
示图...表示...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
... diyagramı ...'ı resmediyor.
示图...描绘...
Se usa como texto explicativo en un diagrama