Danés | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Se usa cuando un gráfico se nivela
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Billedet indeholder...
Se usa cuando se describe una figura
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Grafens facon demonstrerer at...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

... figürü ...'yi temsil ediyor.
Figur... repræsenterer...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
... figürü ...'i gösteriyor.
Figur... viser...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Diagram... undersøger...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Diagram... skildrer...
Se usa como texto explicativo en un diagrama