Polaco | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Se usa cuando un gráfico se nivela
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Rysunek zawiera...
Se usa cuando se describe una figura
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Z kształtu wykresu wynika, że...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

... figürü ...'yi temsil ediyor.
Rysunek... przedstawia...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
... figürü ...'i gösteriyor.
Rysunek... pokazuje...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Diagram...bada...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Diagram... zobrazowuje...
Se usa como texto explicativo en un diagrama