Holandés | Frases - Académico | Introducción

Introducción - Introducción

سأقوم في هذه المقالة \ الورقة \ الأطروحة بدراسة \ فحص \ تقييم \ تحليل
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Introducción general para un ensayo/tesis
للإجابة عن هذا السؤال، نبدأ بإلقاء نظرة فاحصة على...
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Para introducir un área específica de un tema o sujeto de estudio
السؤال هو ما إذا...كان قد شغل الخبراء لبعض الوقت.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Introducción general sobre un sujeto o tema
من الحقائق المتعارف عليها جيدا أنّ...
Het is een welbekend feit dat ...
Introducción general sobre un sujeto o tema bien conocido
لقد كُتب وقيل الكثير حول...
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Introducción general sobre un sujeto
من المتفق عليه اليوم بشكل عام أنّ...
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Introducción general sobre un sujeto sobre el que generalmente todos están de acuerdo, pero que tú deseas objetar o poner en duda.
سنقوم بعد ذلك بمراجعة العوامل...
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Desarrollo de la introducción para describir exactamente qué temas abarca la tesis
سنقوم بالاعتماد على هذا التحليل بتحديد...
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Desarrollo de la introducción para describir exactamente qué temas abarca la tesis
أحد المواضيع الملحّة... هو...
Een vast onderwerp in ... is ...
Introducción de los temas principales
كظاهرة تجريبية، ... وقع ملاحظتها بشكل متكرر.
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Para enfatizar la importancia de un estudio
السؤال المحوري الذي تأسست عليه هذه الورقة هو: ...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Afirmación específica que expone el tema del estudio y aparece después de la información general y antecedentes.
يستعرض هذا البحث أسباب...
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Afirmación específica sobre la intención de la investigación
اقترح مؤلفو الدراسات الحديثة أنّ...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Se usa para presentar la opinión académica actual en relación al sujeto o tema de estudio escogido
هدفنا هو أنْ...
Ons doel is, ...
Se usa para establecer los principales objetos de estudio
من خلال فحص... بشكل تجريبيّ، نأمل أن نصل إلى فهم أكثر إلماماً بـ...
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Se usa para describir el método e introducir el objeto central del estudio

Introducción - Definición

تعني... بحكم التعريف...
Volgens de definitie betekent ... ...
Se usa para definir una palabra específica
سيتمّ، لأجل أهداف هذه المقالة، فهمُ المصطلح... على أساس أنه يعني...
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Se usa para definir una palabra específica
من المهم توخّي الوضوح عند تعريف...
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Se usa para definir una palabra específica
يشير مصطلح... إلى...
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Se usa para definir una palabra específica
يقترح النموذج المتعارف عليه أنّ... يمكن تعريفُه بِـ...
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
وِفْقاَ لِـ...، يُعرَّفُ بـ...
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
...يُمكنُ تعريفهُ بطرق عديدة. يذهبُ بعضُ الناسِ إلى أنَّ المصطلح يشير إلى...
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
...يُفْهمُ عادةً على أنّه يعْني...
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
ما يخْطُر على بالِنا عادة حين نتحدّثُ عن...هو
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
مثالان قصيران قد يستطيعان أن يُوَضِّحا هذا المفهوم.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Una afirmación después de la cual se pueden usar ejemplos para definir una idea
من المهم التأكيد على...
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Se usa cuando queremos centrar la atención en una definición específica
سنَصُبّ تركيزنا على...
Onze aandacht is gevestigd op ...
Una manera algo informal de definir una palabra
لا بُدَّ لنا في، النهاية، من توضيح تعريفنا لـ...
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Se usa al final del párrafo para definir una palabra específica
ما نَعْنيه هو أنّ ذلك...
Daarmee bedoelen we ...
Se usa para explicar una definición o para dar ejemplos de esa definición
تم اقتراحُ العديد من التفسيرات.
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Una afirmación después de la cual se puede aclarar alguna definición
نستطيع أن نقول إنّ جذور هذه التفسيرات توجد في...
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Se usa para aclarar el fundamento de cierta definición
هذه التفسيرات تكمّل بعضها البعض وتساعد في إلقاء الضوء على ظاهرة...
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Se usa luego de dar dos ejemplos similares, que pueden ser usados para definir una misma palabra
بناء على...، زعمَ بعضُ العلماء أنّ...
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Se usa cuando existe un experto determinado en el campo de estudio, pero se sabe que también otros han contribuido con su definición.

Introducción - Hipótesis

يصبح السؤالُ المحوريُّ حينها: كيف يستطيع... أنْ يُؤثّر... ؟
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Se usa para presentar la hipótesis principal
نظراً لوجودِ هذا الدليل على...، فإنّ دراسة العوامل التي تؤثر على... تبدو مُبرَّرة.
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Se usa para presentar la hipótesis principal
منذ حوالي عشر سنوات،... و... بدؤوا نقاشا يتمحور حول هذا السؤال: هل...
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Se usa para presentar la hipótesis principal
يتناول البحثُ... من خلال تطوير واختبار مجموعة من الفرضيات التي تشير إلى كيفية تأثير... على...
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Se usa para presentar la hipótesis principal
هكذا، ومن خلال التفكير المنطقيّ المقترح مِن...، فإنّنا نفترضُ أنّ...
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Se usa para presentar la hipótesis principal
تم تشكيلُ بعضِ هذه الحجج عن طريق...، ولكن لم يتمّ اختبار أيّ منها.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Se usa para introducir la hipótesis y para afirmar que el estudio es único en su género
تشير الادلّةُ المستخرجة من هذه الدراسة إلى مجموعة متنوعة من العوامل المتعلقة بـ...
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Se usa para presentar los factores relevantes para el estudio y para la hipótesis
وجد ارتباطا كبيرا بين... و...
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Se usa para señalar otras investigaciones, que pueden ser relevantes para tu propia investigación