Sueco | Frases - Académico | Introducción

Introducción - Introducción

سأقوم في هذه المقالة \ الورقة \ الأطروحة بدراسة \ فحص \ تقييم \ تحليل
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Introducción general para un ensayo/tesis
للإجابة عن هذا السؤال، نبدأ بإلقاء نظرة فاحصة على...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Para introducir un área específica de un tema o sujeto de estudio
السؤال هو ما إذا...كان قد شغل الخبراء لبعض الوقت.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Introducción general sobre un sujeto o tema
من الحقائق المتعارف عليها جيدا أنّ...
Det är ett välkänt faktum att ...
Introducción general sobre un sujeto o tema bien conocido
لقد كُتب وقيل الكثير حول...
En hel del skrivs och sägs om...
Introducción general sobre un sujeto
من المتفق عليه اليوم بشكل عام أنّ...
Det är idag allmänt accepterat att...
Introducción general sobre un sujeto sobre el que generalmente todos están de acuerdo, pero que tú deseas objetar o poner en duda.
سنقوم بعد ذلك بمراجعة العوامل...
Vi granskar därefter de faktorer...
Desarrollo de la introducción para describir exactamente qué temas abarca la tesis
سنقوم بالاعتماد على هذا التحليل بتحديد...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Desarrollo de la introducción para describir exactamente qué temas abarca la tesis
أحد المواضيع الملحّة... هو...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Introducción de los temas principales
كظاهرة تجريبية، ... وقع ملاحظتها بشكل متكرر.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Para enfatizar la importancia de un estudio
السؤال المحوري الذي تأسست عليه هذه الورقة هو: ...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Afirmación específica que expone el tema del estudio y aparece después de la información general y antecedentes.
يستعرض هذا البحث أسباب...
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Afirmación específica sobre la intención de la investigación
اقترح مؤلفو الدراسات الحديثة أنّ...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Se usa para presentar la opinión académica actual en relación al sujeto o tema de estudio escogido
هدفنا هو أنْ...
Syftet är att ...
Se usa para establecer los principales objetos de estudio
من خلال فحص... بشكل تجريبيّ، نأمل أن نصل إلى فهم أكثر إلماماً بـ...
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Se usa para describir el método e introducir el objeto central del estudio

Introducción - Definición

تعني... بحكم التعريف...
… betyder per definition …
Se usa para definir una palabra específica
سيتمّ، لأجل أهداف هذه المقالة، فهمُ المصطلح... على أساس أنه يعني...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Se usa para definir una palabra específica
من المهم توخّي الوضوح عند تعريف...
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Se usa para definir una palabra específica
يشير مصطلح... إلى...
Termen ... hänvisar till ...
Se usa para definir una palabra específica
يقترح النموذج المتعارف عليه أنّ... يمكن تعريفُه بِـ...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
وِفْقاَ لِـ...، يُعرَّفُ بـ...
Enligt ... definieras ... som ...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
...يُمكنُ تعريفهُ بطرق عديدة. يذهبُ بعضُ الناسِ إلى أنَّ المصطلح يشير إلى...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
...يُفْهمُ عادةً على أنّه يعْني...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
ما يخْطُر على بالِنا عادة حين نتحدّثُ عن...هو
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
مثالان قصيران قد يستطيعان أن يُوَضِّحا هذا المفهوم.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Una afirmación después de la cual se pueden usar ejemplos para definir una idea
من المهم التأكيد على...
Det är viktigt att understryka ...
Se usa cuando queremos centrar la atención en una definición específica
سنَصُبّ تركيزنا على...
Vårt fokus ligger på ...
Una manera algo informal de definir una palabra
لا بُدَّ لنا في، النهاية، من توضيح تعريفنا لـ...
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Se usa al final del párrafo para definir una palabra específica
ما نَعْنيه هو أنّ ذلك...
Vad vi menar med detta är att ...
Se usa para explicar una definición o para dar ejemplos de esa definición
تم اقتراحُ العديد من التفسيرات.
Flera förklaringar har erbjudits.
Una afirmación después de la cual se puede aclarar alguna definición
نستطيع أن نقول إنّ جذور هذه التفسيرات توجد في...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Se usa para aclarar el fundamento de cierta definición
هذه التفسيرات تكمّل بعضها البعض وتساعد في إلقاء الضوء على ظاهرة...
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Se usa luego de dar dos ejemplos similares, que pueden ser usados para definir una misma palabra
بناء على...، زعمَ بعضُ العلماء أنّ...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Se usa cuando existe un experto determinado en el campo de estudio, pero se sabe que también otros han contribuido con su definición.

Introducción - Hipótesis

يصبح السؤالُ المحوريُّ حينها: كيف يستطيع... أنْ يُؤثّر... ؟
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Se usa para presentar la hipótesis principal
نظراً لوجودِ هذا الدليل على...، فإنّ دراسة العوامل التي تؤثر على... تبدو مُبرَّرة.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Se usa para presentar la hipótesis principal
منذ حوالي عشر سنوات،... و... بدؤوا نقاشا يتمحور حول هذا السؤال: هل...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Se usa para presentar la hipótesis principal
يتناول البحثُ... من خلال تطوير واختبار مجموعة من الفرضيات التي تشير إلى كيفية تأثير... على...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Se usa para presentar la hipótesis principal
هكذا، ومن خلال التفكير المنطقيّ المقترح مِن...، فإنّنا نفترضُ أنّ...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Se usa para presentar la hipótesis principal
تم تشكيلُ بعضِ هذه الحجج عن طريق...، ولكن لم يتمّ اختبار أيّ منها.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Se usa para introducir la hipótesis y para afirmar que el estudio es único en su género
تشير الادلّةُ المستخرجة من هذه الدراسة إلى مجموعة متنوعة من العوامل المتعلقة بـ...
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Se usa para presentar los factores relevantes para el estudio y para la hipótesis
وجد ارتباطا كبيرا بين... و...
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Se usa para señalar otras investigaciones, que pueden ser relevantes para tu propia investigación