Vietnamita | Frases - Académico | Introducción

Introducción - Introducción

سأقوم في هذه المقالة \ الورقة \ الأطروحة بدراسة \ فحص \ تقييم \ تحليل
Bài tiểu luận/bài viết/luận án này sẽ nghiên cứu/đánh giá/phân tích...
Introducción general para un ensayo/tesis
للإجابة عن هذا السؤال، نبدأ بإلقاء نظرة فاحصة على...
Để giải đáp câu hỏi này, ta có thể xem xét...
Para introducir un área específica de un tema o sujeto de estudio
السؤال هو ما إذا...كان قد شغل الخبراء لبعض الوقت.
Câu hỏi liệu... (hay không) đã và đang là câu hỏi thường trực trong giới chuyên gia suốt thời gian vừa qua.
Introducción general sobre un sujeto o tema
من الحقائق المتعارف عليها جيدا أنّ...
Hầu như ai cũng biết về/biết rằng...
Introducción general sobre un sujeto o tema bien conocido
لقد كُتب وقيل الكثير حول...
... là một vấn đề/chủ đề đã được thảo luận rất nhiều.
Introducción general sobre un sujeto
من المتفق عليه اليوم بشكل عام أنّ...
Hầu hết mọi người đều công nhận rằng...
Introducción general sobre un sujeto sobre el que generalmente todos están de acuerdo, pero que tú deseas objetar o poner en duda.
سنقوم بعد ذلك بمراجعة العوامل...
Sau đây chúng ta sẽ cùng xem xét...
Desarrollo de la introducción para describir exactamente qué temas abarca la tesis
سنقوم بالاعتماد على هذا التحليل بتحديد...
Bài phân tích này nhằm chỉ rõ...
Desarrollo de la introducción para describir exactamente qué temas abarca la tesis
أحد المواضيع الملحّة... هو...
Một đề tài quen thuộc liên quan tới... là...
Introducción de los temas principales
كظاهرة تجريبية، ... وقع ملاحظتها بشكل متكرر.
Hiện tượng... là một hiện tượng rất được quan tâm trong thực nghiệm.
Para enfatizar la importancia de un estudio
السؤال المحوري الذي تأسست عليه هذه الورقة هو: ...
Xoay quanh chủ đề này, vấn đề trọng tâm của bài nghiên cứu là:...
Afirmación específica que expone el tema del estudio y aparece después de la información general y antecedentes.
يستعرض هذا البحث أسباب...
Bài viết này nhằm chỉ ra các nguyên nhân dẫn tới...
Afirmación específica sobre la intención de la investigación
اقترح مؤلفو الدراسات الحديثة أنّ...
Các nhà nghiên cứu gần đây kết luận rằng...
Se usa para presentar la opinión académica actual en relación al sujeto o tema de estudio escogido
هدفنا هو أنْ...
Mục đích nghiên cứu là...
Se usa para establecer los principales objetos de estudio
من خلال فحص... بشكل تجريبيّ، نأمل أن نصل إلى فهم أكثر إلماماً بـ...
Bằng cách quan sát thực nghiệm..., tác giả muốn mang tới một cái nhìn toàn diện hơn về...
Se usa para describir el método e introducir el objeto central del estudio

Introducción - Definición

تعني... بحكم التعريف...
... được định nghĩa là...
Se usa para definir una palabra específica
سيتمّ، لأجل أهداف هذه المقالة، فهمُ المصطلح... على أساس أنه يعني...
Trong phạm vi bài tiểu luận này, khái niệm... được định nghĩa là...
Se usa para definir una palabra específica
من المهم توخّي الوضوح عند تعريف...
... cần được định nghĩa một cách rõ ràng.
Se usa para definir una palabra específica
يشير مصطلح... إلى...
Thuật ngữ... được dùng để chỉ...
Se usa para definir una palabra específica
يقترح النموذج المتعارف عليه أنّ... يمكن تعريفُه بِـ...
Theo khái niệm cơ bản, ... có thể được hiểu là...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
وِفْقاَ لِـ...، يُعرَّفُ بـ...
Theo..., ... được định nghĩa là...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
...يُمكنُ تعريفهُ بطرق عديدة. يذهبُ بعضُ الناسِ إلى أنَّ المصطلح يشير إلى...
... có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Một số người cho rằng nó có nghĩa là...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
...يُفْهمُ عادةً على أنّه يعْني...
... thường được hiểu là...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
ما يخْطُر على بالِنا عادة حين نتحدّثُ عن...هو
Khi nói về..., ta thường nghĩ tới...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
مثالان قصيران قد يستطيعان أن يُوَضِّحا هذا المفهوم.
Để hiểu rõ hơn khái niệm này, ta có thể xem xét hai ví dụ sau.
Una afirmación después de la cual se pueden usar ejemplos para definir una idea
من المهم التأكيد على...
Chúng ta cần nhấn mạnh khái niệm...
Se usa cuando queremos centrar la atención en una definición específica
سنَصُبّ تركيزنا على...
Trọng tâm của bài nghiên cứu là...
Una manera algo informal de definir una palabra
لا بُدَّ لنا في، النهاية، من توضيح تعريفنا لـ...
Cuối cùng, chúng ta cần định nghĩa rõ khái niệm...
Se usa al final del párrafo para definir una palabra específica
ما نَعْنيه هو أنّ ذلك...
Ý của người viết là...
Se usa para explicar una definición o para dar ejemplos de esa definición
تم اقتراحُ العديد من التفسيرات.
Khái niệm này có thể được giải thích theo một vài cách khác nhau.
Una afirmación después de la cual se puede aclarar alguna definición
نستطيع أن نقول إنّ جذور هذه التفسيرات توجد في...
Các định nghĩa này bắt nguồn từ...
Se usa para aclarar el fundamento de cierta definición
هذه التفسيرات تكمّل بعضها البعض وتساعد في إلقاء الضوء على ظاهرة...
Các ví dụ này là những ví dụ minh họa tiêu biểu cho...
Se usa luego de dar dos ejemplos similares, que pueden ser usados para definir una misma palabra
بناء على...، زعمَ بعضُ العلماء أنّ...
Cùng với..., các chuyên gia khác cho rằng...
Se usa cuando existe un experto determinado en el campo de estudio, pero se sabe que también otros han contribuido con su definición.

Introducción - Hipótesis

يصبح السؤالُ المحوريُّ حينها: كيف يستطيع... أنْ يُؤثّر... ؟
Từ đó, câu hỏi được đặt ra là: làm thế nào... có thể ảnh hưởng...?
Se usa para presentar la hipótesis principal
نظراً لوجودِ هذا الدليل على...، فإنّ دراسة العوامل التي تؤثر على... تبدو مُبرَّرة.
Với những bằng chứng về... , ta có thể xem xét các nhân tố ảnh hưởng tới...
Se usa para presentar la hipótesis principal
منذ حوالي عشر سنوات،... و... بدؤوا نقاشا يتمحور حول هذا السؤال: هل...
Hơn một thập kỉ trước, ... và ... đã bắt đầu tranh luận về vấn đề: liệu...
Se usa para presentar la hipótesis principal
يتناول البحثُ... من خلال تطوير واختبار مجموعة من الفرضيات التي تشير إلى كيفية تأثير... على...
Bài viết này nghiên cứu... bằng cách đưa ra và kiểm chứng một loạt các giả thuyết về cách... tác động lên...
Se usa para presentar la hipótesis principal
هكذا، ومن خلال التفكير المنطقيّ المقترح مِن...، فإنّنا نفترضُ أنّ...
Vì vậy, dựa trên những luận điểm của... , ta có thể giả định rằng...
Se usa para presentar la hipótesis principal
تم تشكيلُ بعضِ هذه الحجج عن طريق...، ولكن لم يتمّ اختبار أيّ منها.
Một số luận điểm đã được... đưa ra, nhưng chưa từng được kiểm chứng.
Se usa para introducir la hipótesis y para afirmar que el estudio es único en su género
تشير الادلّةُ المستخرجة من هذه الدراسة إلى مجموعة متنوعة من العوامل المتعلقة بـ...
Những nghiên cứu này đã chỉ ra nhiều nhân tố khác nhau liên quan tới...
Se usa para presentar los factores relevantes para el estudio y para la hipótesis
وجد ارتباطا كبيرا بين... و...
... đã chỉ ra sự tương quan giữa... và...
Se usa para señalar otras investigaciones, que pueden ser relevantes para tu propia investigación