Rumano | Frases - Académico | Introducción

Introducción - Introducción

이번 에세이/ 보고서/ 논문에서, 저는 ....에 대해 연구/조사/확인/분석을 해보고자 합니다.
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Introducción general para un ensayo/tesis
이 문제에 답하고자, ...를 좀 더 깊이 관찰해 보겠습니다.
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Para introducir un área específica de un tema o sujeto de estudio
....인지 아닌지에 대한 문제는 오랜 시간동안 전문가들의 큰 관심이었습니다.
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Introducción general sobre un sujeto o tema
.....은 매우 잘 알려진 사실입니다.
Este cunoscut tuturor faptul că...
Introducción general sobre un sujeto o tema bien conocido
...에 대하여는 많은 양의 논문들과 토론이 이루어지고 있습니다.
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Introducción general sobre un sujeto
....는 오늘날 일반적으로 동의되어 있는 사실입니다.
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Introducción general sobre un sujeto sobre el que generalmente todos están de acuerdo, pero que tú deseas objetar o poner en duda.
그렇다면, ... 요소들을 정리해 봅시다.
Trecând din nou în revistă factorii...
Desarrollo de la introducción para describir exactamente qué temas abarca la tesis
이러한 분석에서 ...를 확인하기 위해 좀 더 나아가 봅시다.
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Desarrollo de la introducción para describir exactamente qué temas abarca la tesis
...의 주요 주제는 ... 입니다.
O temă recurentă in domeniul...este...
Introducción de los temas principales
실험가능한 현상으로써, ...는 반복되어 관찰되었습니다.
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Para enfatizar la importancia de un estudio
이러한 배경에 반하여, ...이(가) 이 연구에서 가장 중심이 된 궁금점 입니다.
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Afirmación específica que expone el tema del estudio y aparece después de la información general y antecedentes.
이 연구는 ...의 원인을 밝히고 있습니다.
Această lucrare explorează cauzele...
Afirmación específica sobre la intención de la investigación
최근의 이런 연구들을 한 학자들은 ....를 제안하였습니다.
Autorii mai multor studii recente au propus...
Se usa para presentar la opinión académica actual en relación al sujeto o tema de estudio escogido
저희의 목적은 ... 입니다.
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Se usa para establecer los principales objetos de estudio
....관련 실험과 관찰을 통해서, ...을 좀 더 깊이 이해하고 싶습니다.
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Se usa para describir el método e introducir el objeto central del estudio

Introducción - Definición

정의에 의하면, ....는 .... 뜻입니다.
Prin definiție, ... înseamnă...
Se usa para definir una palabra específica
이 에세이에서, .... 단어는 ....의 의미로 사용됨을 알려드립니다.
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Se usa para definir una palabra específica
...의 뜻을 분명하게 정의내리는 것이 중요합니다.
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Se usa para definir una palabra específica
... 단어는 ...를 의미합니다.
Termenul...se referă la...
Se usa para definir una palabra específica
일반적인 관점에서 ...은 ....로 정의될 수 있습니다.
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
...에 따르면, ....는 ....로 정의됩니다.
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
....는 다양한 뜻으로 정의될 수 있습니다. 몇몇 사람들은 이 용어가 ...를(을) 의미한다고 주장합니다.
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
...는 대개 ... 뜻으로 이해됩니다.
...este înțeles ca...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
...를 이야기할 때 대부분 우리가 떠올리는 것은 ... 입니다.
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
2개의 간단한 예를 통해 이 개념을 명확히 해보겠습니다.
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Una afirmación después de la cual se pueden usar ejemplos para definir una idea
....은 중요하며 강조되어야 합니다.
Este important să accentuăm...
Se usa cuando queremos centrar la atención en una definición específica
우리의 관심은.... 에 있습니다.
Atenţia noastră este acum asupra...
Una manera algo informal de definir una palabra
마지막으로, 우리는 ... 이 단어에 대해 우리가 내린 정의를 명확히 해야합니다.
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Se usa al final del párrafo para definir una palabra específica
우리가 의미하는 바는 ... 입니다.
Ceea ce vrem să spunem este...
Se usa para explicar una definición o para dar ejemplos de esa definición
여러 설명들이 제공되었습니다.
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Una afirmación después de la cual se puede aclarar alguna definición
우리는 이러한 설명들을 ...에 기초하고 있다고 간주할 수 있습니다.
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Se usa para aclarar el fundamento de cierta definición
이 예들은 서로 보완하며 ...현상을 설명하는데 도움을 줍니다.
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Se usa luego de dar dos ejemplos similares, que pueden ser usados para definir una misma palabra
... 이후, 학자들은 ....에 대해 논의해 왔습니다.
Urmând..., experții au demonstrat că...
Se usa cuando existe un experto determinado en el campo de estudio, pero se sabe que también otros han contribuido con su definición.

Introducción - Hipótesis

그렇다면 중심 질문은 이렇게 됩니다: ...이 어떻게 ...에 영향을 줄 수 있는가?
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Se usa para presentar la hipótesis principal
...의 증거들을 감안할 때, ...에 영향을 준 요소들을 연구해 보는 것은 분명 가치 있는 일입니다.
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Se usa para presentar la hipótesis principal
10 여년 전에, ...와 ...는 ...인지 아닌지에 대한 문제를 두고 논의하기 시작하였습니다.
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Se usa para presentar la hipótesis principal
..이 어떻게 ..에 영향을 미치는지에 대한 여러 가설들을 발전시키고 테스트 해봄으로써, 이 연구는 ....을 언급하고 있습니다.
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Se usa para presentar la hipótesis principal
그러므로, ... 의 이유들과 함께, 우리는 .... 것 이라고 가설을 세우고 있습니다.
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Se usa para presentar la hipótesis principal
몇몇의 이러한 논쟁들은 ...에 의해 형식화 되었습니다. 하지만, 그 어느것도 테스트 되진 않았습니다.
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Se usa para introducir la hipótesis y para afirmar que el estudio es único en su género
이 연구의 흔적들이 다음의 요소들이 ...과 관련 있음을 말해줍니다.
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Se usa para presentar los factores relevantes para el estudio y para la hipótesis
....는 ...과 ....의 중요한 상호관련이 있다는 것을 발견 하였습니다.
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Se usa para señalar otras investigaciones, que pueden ser relevantes para tu propia investigación