Polaco | Frases - Académico | Introducción

Introducción - Introducción

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Introducción general para un ensayo/tesis
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Para introducir un área específica de un tema o sujeto de estudio
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Introducción general sobre un sujeto o tema
Közismert tény, miszerint...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Introducción general sobre un sujeto o tema bien conocido
Rengeteg anyag szól arról...
Wiele się mówi i pisze o...
Introducción general sobre un sujeto
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Przyjęło się twierdzić, że...
Introducción general sobre un sujeto sobre el que generalmente todos están de acuerdo, pero que tú deseas objetar o poner en duda.
Utána áttekintjük a tényezőket...
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Desarrollo de la introducción para describir exactamente qué temas abarca la tesis
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Desarrollo de la introducción para describir exactamente qué temas abarca la tesis
A...egy állandó téma a ...-ban.
Stałym tematem w...jest...
Introducción de los temas principales
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Para enfatizar la importancia de un estudio
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Afirmación específica que expone el tema del estudio y aparece después de la información general y antecedentes.
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Praca ta bada przyczyny...
Afirmación específica sobre la intención de la investigación
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Se usa para presentar la opinión académica actual en relación al sujeto o tema de estudio escogido
A célunk, hogy...
Naszym celem jest...
Se usa para establecer los principales objetos de estudio
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Se usa para describir el método e introducir el objeto central del estudio

Introducción - Definición

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Z definicji... wynika...
Se usa para definir una palabra específica
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Se usa para definir una palabra específica
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Se usa para definir una palabra específica
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Termin...odnosi się do...
Se usa para definir una palabra específica
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Według... , jest zdefiniowany jako...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
...jest powszechnie rozumiany jako...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Una afirmación después de la cual se pueden usar ejemplos para definir una idea
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Należy podkreślić,...
Se usa cuando queremos centrar la atención en una definición específica
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Skupiając się na...
Una manera algo informal de definir una palabra
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Se usa al final del párrafo para definir una palabra específica
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Mam na myśli, że...
Se usa para explicar una definición o para dar ejemplos de esa definición
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Una afirmación después de la cual se puede aclarar alguna definición
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Se usa para aclarar el fundamento de cierta definición
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Se usa luego de dar dos ejemplos similares, que pueden ser usados para definir una misma palabra
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Se usa cuando existe un experto determinado en el campo de estudio, pero se sabe que también otros han contribuido con su definición.

Introducción - Hipótesis

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Se usa para presentar la hipótesis principal
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Se usa para presentar la hipótesis principal
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Se usa para presentar la hipótesis principal
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Se usa para presentar la hipótesis principal
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Se usa para presentar la hipótesis principal
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Se usa para introducir la hipótesis y para afirmar que el estudio es único en su género
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Se usa para presentar los factores relevantes para el estudio y para la hipótesis
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Se usa para señalar otras investigaciones, que pueden ser relevantes para tu propia investigación