Portugués | Frases - Académico | Introducción

Introducción - Introducción

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
Introducción general para un ensayo/tesis
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Para responder esta questão deve-se observar...
Para introducir un área específica de un tema o sujeto de estudio
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
Introducción general sobre un sujeto o tema
Közismert tény, miszerint...
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
Introducción general sobre un sujeto o tema bien conocido
Rengeteg anyag szól arról...
Muito já foi escrito/ dito sobre...
Introducción general sobre un sujeto
Általánosan elfogadott tény, hogy...
É consenso geral que...
Introducción general sobre un sujeto sobre el que generalmente todos están de acuerdo, pero que tú deseas objetar o poner en duda.
Utána áttekintjük a tényezőket...
Analisa-se agora os fatores...
Desarrollo de la introducción para describir exactamente qué temas abarca la tesis
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Esta análise visa identificar...
Desarrollo de la introducción para describir exactamente qué temas abarca la tesis
A...egy állandó téma a ...-ban.
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Introducción de los temas principales
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
Para enfatizar la importancia de un estudio
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Afirmación específica que expone el tema del estudio y aparece después de la información general y antecedentes.
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Afirmación específica sobre la intención de la investigación
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Se usa para presentar la opinión académica actual en relación al sujeto o tema de estudio escogido
A célunk, hogy...
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Se usa para establecer los principales objetos de estudio
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Se usa para describir el método e introducir el objeto central del estudio

Introducción - Definición

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Por definição, ... significa...
Se usa para definir una palabra específica
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
Se usa para definir una palabra específica
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
É importante deixar claro a definição de...
Se usa para definir una palabra específica
A .... kifejezés arra utal, hogy...
O termo...refere-se à/ao...
Se usa para definir una palabra específica
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
.... szerint a .... jelentése, hogy....
De acordo com...,...é definido(a) como...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
...geralmente significa...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
Una afirmación después de la cual se pueden usar ejemplos para definir una idea
Fontos hangsúlyozni, hogy...
É importante enfatizar que...
Se usa cuando queremos centrar la atención en una definición específica
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
O foco é em/no/na...
Una manera algo informal de definir una palabra
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Se usa al final del párrafo para definir una palabra específica
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
O que se quer dizer é...
Se usa para explicar una definición o para dar ejemplos de esa definición
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Diversas explicações foram dadas.
Una afirmación después de la cual se puede aclarar alguna definición
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Se usa para aclarar el fundamento de cierta definición
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Se usa luego de dar dos ejemplos similares, que pueden ser usados para definir una misma palabra
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Se usa cuando existe un experto determinado en el campo de estudio, pero se sabe que también otros han contribuido con su definición.

Introducción - Hipótesis

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Se usa para presentar la hipótesis principal
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Se usa para presentar la hipótesis principal
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Se usa para presentar la hipótesis principal
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Se usa para presentar la hipótesis principal
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Se usa para presentar la hipótesis principal
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Se usa para introducir la hipótesis y para afirmar que el estudio es único en su género
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Se usa para presentar los factores relevantes para el estudio y para la hipótesis
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
...encontrou significante correlação entre...e...
Se usa para señalar otras investigaciones, que pueden ser relevantes para tu propia investigación