Inglés | Frases - Académico | Introducción

Introducción - Introducción

În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Introducción general para un ensayo/tesis
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Para introducir un área específica de un tema o sujeto de estudio
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Introducción general sobre un sujeto o tema
Este cunoscut tuturor faptul că...
It is a well-known fact that…
Introducción general sobre un sujeto o tema bien conocido
Multe s-au spus și s-au scris despre...
A great deal is being written and said about…
Introducción general sobre un sujeto
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
It is generally agreed today that…
Introducción general sobre un sujeto sobre el que generalmente todos están de acuerdo, pero que tú deseas objetar o poner en duda.
Trecând din nou în revistă factorii...
We then review the factors…
Desarrollo de la introducción para describir exactamente qué temas abarca la tesis
Am conceput această analiză pentru a identifica...
We build on this analysis to identify…
Desarrollo de la introducción para describir exactamente qué temas abarca la tesis
O temă recurentă in domeniul...este...
A persistent theme in...is…
Introducción de los temas principales
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Para enfatizar la importancia de un estudio
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Afirmación específica que expone el tema del estudio y aparece después de la información general y antecedentes.
Această lucrare explorează cauzele...
This research explores the causes of…
Afirmación específica sobre la intención de la investigación
Autorii mai multor studii recente au propus...
The authors of more recent studies have proposed that…
Se usa para presentar la opinión académica actual en relación al sujeto o tema de estudio escogido
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Our purpose is to…
Se usa para establecer los principales objetos de estudio
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Se usa para describir el método e introducir el objeto central del estudio

Introducción - Definición

Prin definiție, ... înseamnă...
By definition… means…
Se usa para definir una palabra específica
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Se usa para definir una palabra específica
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
It is important to be clear about the definition of…
Se usa para definir una palabra específica
Termenul...se referă la...
The term… refers to…
Se usa para definir una palabra específica
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
The standard model suggests that… can be defined as…
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
Conform ..., ...este definit ca fiind...
According to..., …is defined as…
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
...este înțeles ca...
…is commonly understood to mean…
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
What we usually have in mind when we talk about… is…
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Two brief examples might clarify this concept.
Una afirmación después de la cual se pueden usar ejemplos para definir una idea
Este important să accentuăm...
It is important to emphasize…
Se usa cuando queremos centrar la atención en una definición específica
Atenţia noastră este acum asupra...
Our focus is on…
Una manera algo informal de definir una palabra
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Finally, we should clarify our definition of…
Se usa al final del párrafo para definir una palabra específica
Ceea ce vrem să spunem este...
What we mean is that…
Se usa para explicar una definición o para dar ejemplos de esa definición
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Several explanations have been offered.
Una afirmación después de la cual se puede aclarar alguna definición
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
We can characterize these explanations as being rooted in…
Se usa para aclarar el fundamento de cierta definición
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Se usa luego de dar dos ejemplos similares, que pueden ser usados para definir una misma palabra
Urmând..., experții au demonstrat că...
Following..., scholars have argued that …
Se usa cuando existe un experto determinado en el campo de estudio, pero se sabe que también otros han contribuido con su definición.

Introducción - Hipótesis

Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
The central question then becomes: how might… affect…?
Se usa para presentar la hipótesis principal
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Se usa para presentar la hipótesis principal
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Se usa para presentar la hipótesis principal
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Se usa para presentar la hipótesis principal
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Se usa para presentar la hipótesis principal
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Se usa para introducir la hipótesis y para afirmar que el estudio es único en su género
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Se usa para presentar los factores relevantes para el estudio y para la hipótesis
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
...found a significant correlation between… and…
Se usa para señalar otras investigaciones, que pueden ser relevantes para tu propia investigación