Árabe | Frases - Académico | Introducción

Introducción - Introducción

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
سأقوم في هذه المقالة \ الورقة \ الأطروحة بدراسة \ فحص \ تقييم \ تحليل
Introducción general para un ensayo/tesis
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
للإجابة عن هذا السؤال، نبدأ بإلقاء نظرة فاحصة على...
Para introducir un área específica de un tema o sujeto de estudio
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
السؤال هو ما إذا...كان قد شغل الخبراء لبعض الوقت.
Introducción general sobre un sujeto o tema
Det är ett välkänt faktum att ...
من الحقائق المتعارف عليها جيدا أنّ...
Introducción general sobre un sujeto o tema bien conocido
En hel del skrivs och sägs om...
لقد كُتب وقيل الكثير حول...
Introducción general sobre un sujeto
Det är idag allmänt accepterat att...
من المتفق عليه اليوم بشكل عام أنّ...
Introducción general sobre un sujeto sobre el que generalmente todos están de acuerdo, pero que tú deseas objetar o poner en duda.
Vi granskar därefter de faktorer...
سنقوم بعد ذلك بمراجعة العوامل...
Desarrollo de la introducción para describir exactamente qué temas abarca la tesis
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
سنقوم بالاعتماد على هذا التحليل بتحديد...
Desarrollo de la introducción para describir exactamente qué temas abarca la tesis
Ett återkommande tema i. .. är ...
أحد المواضيع الملحّة... هو...
Introducción de los temas principales
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
كظاهرة تجريبية، ... وقع ملاحظتها بشكل متكرر.
Para enfatizar la importancia de un estudio
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
السؤال المحوري الذي تأسست عليه هذه الورقة هو: ...
Afirmación específica que expone el tema del estudio y aparece después de la información general y antecedentes.
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
يستعرض هذا البحث أسباب...
Afirmación específica sobre la intención de la investigación
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
اقترح مؤلفو الدراسات الحديثة أنّ...
Se usa para presentar la opinión académica actual en relación al sujeto o tema de estudio escogido
Syftet är att ...
هدفنا هو أنْ...
Se usa para establecer los principales objetos de estudio
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
من خلال فحص... بشكل تجريبيّ، نأمل أن نصل إلى فهم أكثر إلماماً بـ...
Se usa para describir el método e introducir el objeto central del estudio

Introducción - Definición

… betyder per definition …
تعني... بحكم التعريف...
Se usa para definir una palabra específica
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
سيتمّ، لأجل أهداف هذه المقالة، فهمُ المصطلح... على أساس أنه يعني...
Se usa para definir una palabra específica
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
من المهم توخّي الوضوح عند تعريف...
Se usa para definir una palabra específica
Termen ... hänvisar till ...
يشير مصطلح... إلى...
Se usa para definir una palabra específica
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
يقترح النموذج المتعارف عليه أنّ... يمكن تعريفُه بِـ...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
Enligt ... definieras ... som ...
وِفْقاَ لِـ...، يُعرَّفُ بـ...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
...يُمكنُ تعريفهُ بطرق عديدة. يذهبُ بعضُ الناسِ إلى أنَّ المصطلح يشير إلى...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
...يُفْهمُ عادةً على أنّه يعْني...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
ما يخْطُر على بالِنا عادة حين نتحدّثُ عن...هو
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
مثالان قصيران قد يستطيعان أن يُوَضِّحا هذا المفهوم.
Una afirmación después de la cual se pueden usar ejemplos para definir una idea
Det är viktigt att understryka ...
من المهم التأكيد على...
Se usa cuando queremos centrar la atención en una definición específica
Vårt fokus ligger på ...
سنَصُبّ تركيزنا على...
Una manera algo informal de definir una palabra
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
لا بُدَّ لنا في، النهاية، من توضيح تعريفنا لـ...
Se usa al final del párrafo para definir una palabra específica
Vad vi menar med detta är att ...
ما نَعْنيه هو أنّ ذلك...
Se usa para explicar una definición o para dar ejemplos de esa definición
Flera förklaringar har erbjudits.
تم اقتراحُ العديد من التفسيرات.
Una afirmación después de la cual se puede aclarar alguna definición
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
نستطيع أن نقول إنّ جذور هذه التفسيرات توجد في...
Se usa para aclarar el fundamento de cierta definición
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
هذه التفسيرات تكمّل بعضها البعض وتساعد في إلقاء الضوء على ظاهرة...
Se usa luego de dar dos ejemplos similares, que pueden ser usados para definir una misma palabra
Efter ... har forskare hävdat att ...
بناء على...، زعمَ بعضُ العلماء أنّ...
Se usa cuando existe un experto determinado en el campo de estudio, pero se sabe que también otros han contribuido con su definición.

Introducción - Hipótesis

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
يصبح السؤالُ المحوريُّ حينها: كيف يستطيع... أنْ يُؤثّر... ؟
Se usa para presentar la hipótesis principal
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
نظراً لوجودِ هذا الدليل على...، فإنّ دراسة العوامل التي تؤثر على... تبدو مُبرَّرة.
Se usa para presentar la hipótesis principal
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
منذ حوالي عشر سنوات،... و... بدؤوا نقاشا يتمحور حول هذا السؤال: هل...
Se usa para presentar la hipótesis principal
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
يتناول البحثُ... من خلال تطوير واختبار مجموعة من الفرضيات التي تشير إلى كيفية تأثير... على...
Se usa para presentar la hipótesis principal
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
هكذا، ومن خلال التفكير المنطقيّ المقترح مِن...، فإنّنا نفترضُ أنّ...
Se usa para presentar la hipótesis principal
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
تم تشكيلُ بعضِ هذه الحجج عن طريق...، ولكن لم يتمّ اختبار أيّ منها.
Se usa para introducir la hipótesis y para afirmar que el estudio es único en su género
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
تشير الادلّةُ المستخرجة من هذه الدراسة إلى مجموعة متنوعة من العوامل المتعلقة بـ...
Se usa para presentar los factores relevantes para el estudio y para la hipótesis
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
وجد ارتباطا كبيرا بين... و...
Se usa para señalar otras investigaciones, que pueden ser relevantes para tu propia investigación