Vietnamita | Frases - Académico | Introducción

Introducción - Introducción

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Bài tiểu luận/bài viết/luận án này sẽ nghiên cứu/đánh giá/phân tích...
Introducción general para un ensayo/tesis
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Để giải đáp câu hỏi này, ta có thể xem xét...
Para introducir un área específica de un tema o sujeto de estudio
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Câu hỏi liệu... (hay không) đã và đang là câu hỏi thường trực trong giới chuyên gia suốt thời gian vừa qua.
Introducción general sobre un sujeto o tema
Det är ett välkänt faktum att ...
Hầu như ai cũng biết về/biết rằng...
Introducción general sobre un sujeto o tema bien conocido
En hel del skrivs och sägs om...
... là một vấn đề/chủ đề đã được thảo luận rất nhiều.
Introducción general sobre un sujeto
Det är idag allmänt accepterat att...
Hầu hết mọi người đều công nhận rằng...
Introducción general sobre un sujeto sobre el que generalmente todos están de acuerdo, pero que tú deseas objetar o poner en duda.
Vi granskar därefter de faktorer...
Sau đây chúng ta sẽ cùng xem xét...
Desarrollo de la introducción para describir exactamente qué temas abarca la tesis
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Bài phân tích này nhằm chỉ rõ...
Desarrollo de la introducción para describir exactamente qué temas abarca la tesis
Ett återkommande tema i. .. är ...
Một đề tài quen thuộc liên quan tới... là...
Introducción de los temas principales
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Hiện tượng... là một hiện tượng rất được quan tâm trong thực nghiệm.
Para enfatizar la importancia de un estudio
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Xoay quanh chủ đề này, vấn đề trọng tâm của bài nghiên cứu là:...
Afirmación específica que expone el tema del estudio y aparece después de la información general y antecedentes.
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Bài viết này nhằm chỉ ra các nguyên nhân dẫn tới...
Afirmación específica sobre la intención de la investigación
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Các nhà nghiên cứu gần đây kết luận rằng...
Se usa para presentar la opinión académica actual en relación al sujeto o tema de estudio escogido
Syftet är att ...
Mục đích nghiên cứu là...
Se usa para establecer los principales objetos de estudio
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Bằng cách quan sát thực nghiệm..., tác giả muốn mang tới một cái nhìn toàn diện hơn về...
Se usa para describir el método e introducir el objeto central del estudio

Introducción - Definición

… betyder per definition …
... được định nghĩa là...
Se usa para definir una palabra específica
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Trong phạm vi bài tiểu luận này, khái niệm... được định nghĩa là...
Se usa para definir una palabra específica
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
... cần được định nghĩa một cách rõ ràng.
Se usa para definir una palabra específica
Termen ... hänvisar till ...
Thuật ngữ... được dùng để chỉ...
Se usa para definir una palabra específica
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Theo khái niệm cơ bản, ... có thể được hiểu là...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
Enligt ... definieras ... som ...
Theo..., ... được định nghĩa là...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
... có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Một số người cho rằng nó có nghĩa là...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
... thường được hiểu là...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Khi nói về..., ta thường nghĩ tới...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Để hiểu rõ hơn khái niệm này, ta có thể xem xét hai ví dụ sau.
Una afirmación después de la cual se pueden usar ejemplos para definir una idea
Det är viktigt att understryka ...
Chúng ta cần nhấn mạnh khái niệm...
Se usa cuando queremos centrar la atención en una definición específica
Vårt fokus ligger på ...
Trọng tâm của bài nghiên cứu là...
Una manera algo informal de definir una palabra
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Cuối cùng, chúng ta cần định nghĩa rõ khái niệm...
Se usa al final del párrafo para definir una palabra específica
Vad vi menar med detta är att ...
Ý của người viết là...
Se usa para explicar una definición o para dar ejemplos de esa definición
Flera förklaringar har erbjudits.
Khái niệm này có thể được giải thích theo một vài cách khác nhau.
Una afirmación después de la cual se puede aclarar alguna definición
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Các định nghĩa này bắt nguồn từ...
Se usa para aclarar el fundamento de cierta definición
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Các ví dụ này là những ví dụ minh họa tiêu biểu cho...
Se usa luego de dar dos ejemplos similares, que pueden ser usados para definir una misma palabra
Efter ... har forskare hävdat att ...
Cùng với..., các chuyên gia khác cho rằng...
Se usa cuando existe un experto determinado en el campo de estudio, pero se sabe que también otros han contribuido con su definición.

Introducción - Hipótesis

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Từ đó, câu hỏi được đặt ra là: làm thế nào... có thể ảnh hưởng...?
Se usa para presentar la hipótesis principal
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Với những bằng chứng về... , ta có thể xem xét các nhân tố ảnh hưởng tới...
Se usa para presentar la hipótesis principal
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Hơn một thập kỉ trước, ... và ... đã bắt đầu tranh luận về vấn đề: liệu...
Se usa para presentar la hipótesis principal
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Bài viết này nghiên cứu... bằng cách đưa ra và kiểm chứng một loạt các giả thuyết về cách... tác động lên...
Se usa para presentar la hipótesis principal
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Vì vậy, dựa trên những luận điểm của... , ta có thể giả định rằng...
Se usa para presentar la hipótesis principal
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Một số luận điểm đã được... đưa ra, nhưng chưa từng được kiểm chứng.
Se usa para introducir la hipótesis y para afirmar que el estudio es único en su género
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Những nghiên cứu này đã chỉ ra nhiều nhân tố khác nhau liên quan tới...
Se usa para presentar los factores relevantes para el estudio y para la hipótesis
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
... đã chỉ ra sự tương quan giữa... và...
Se usa para señalar otras investigaciones, que pueden ser relevantes para tu propia investigación