Danés | Frases - Académico | Introducción

Introducción - Introducción

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Introducción general para un ensayo/tesis
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Para introducir un área específica de un tema o sujeto de estudio
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Introducción general sobre un sujeto o tema
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Det er et velkendt faktum at...
Introducción general sobre un sujeto o tema bien conocido
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Introducción general sobre un sujeto
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Generelt set er det i dag aftalt at...
Introducción general sobre un sujeto sobre el que generalmente todos están de acuerdo, pero que tú deseas objetar o poner en duda.
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Desarrollo de la introducción para describir exactamente qué temas abarca la tesis
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Desarrollo de la introducción para describir exactamente qué temas abarca la tesis
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Et vedvarende emne i...er...
Introducción de los temas principales
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Para enfatizar la importancia de un estudio
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Afirmación específica que expone el tema del estudio y aparece después de la información general y antecedentes.
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Afirmación específica sobre la intención de la investigación
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Se usa para presentar la opinión académica actual en relación al sujeto o tema de estudio escogido
Amacımız ...
Vores formål er at...
Se usa para establecer los principales objetos de estudio
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Se usa para describir el método e introducir el objeto central del estudio

Introducción - Definición

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Ved definition...betyder...
Se usa para definir una palabra específica
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Se usa para definir una palabra específica
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Se usa para definir una palabra específica
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Termet... henviser til...
Se usa para definir una palabra específica
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Ifølge..., defineres...som...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
...forståes sædvanligvis som...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Una afirmación después de la cual se pueden usar ejemplos para definir una idea
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Det er vigtigt at understrege...
Se usa cuando queremos centrar la atención en una definición específica
Bizim odaklandığımız nokta ...
Vores fokus er på...
Una manera algo informal de definir una palabra
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Se usa al final del párrafo para definir una palabra específica
Demek istediğimiz şu ki ...
Hvad vi mener er at...
Se usa para explicar una definición o para dar ejemplos de esa definición
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Una afirmación después de la cual se puede aclarar alguna definición
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Se usa para aclarar el fundamento de cierta definición
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Se usa luego de dar dos ejemplos similares, que pueden ser usados para definir una misma palabra
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Se usa cuando existe un experto determinado en el campo de estudio, pero se sabe que también otros han contribuido con su definición.

Introducción - Hipótesis

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Se usa para presentar la hipótesis principal
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Se usa para presentar la hipótesis principal
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Se usa para presentar la hipótesis principal
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Se usa para presentar la hipótesis principal
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Se usa para presentar la hipótesis principal
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Se usa para introducir la hipótesis y para afirmar que el estudio es único en su género
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Se usa para presentar los factores relevantes para el estudio y para la hipótesis
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Se usa para señalar otras investigaciones, que pueden ser relevantes para tu propia investigación