Japonés | Frases - Académico | Introducción

Introducción - Introducción

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
Introducción general para un ensayo/tesis
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Para introducir un área específica de un tema o sujeto de estudio
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
Introducción general sobre un sujeto o tema
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
これは周知の事実だが、・・・
Introducción general sobre un sujeto o tema bien conocido
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Introducción general sobre un sujeto
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
・・・・と言われているが、・・・
Introducción general sobre un sujeto sobre el que generalmente todos están de acuerdo, pero que tú deseas objetar o poner en duda.
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
・・・・という事実について検討すると、・・・
Desarrollo de la introducción para describir exactamente qué temas abarca la tesis
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Desarrollo de la introducción para describir exactamente qué temas abarca la tesis
... konusundaki kalıcı bir tema ...
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Introducción de los temas principales
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
Para enfatizar la importancia de un estudio
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Afirmación específica que expone el tema del estudio y aparece después de la información general y antecedentes.
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Afirmación específica sobre la intención de la investigación
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
最近では・・・・と言われているが、
Se usa para presentar la opinión académica actual en relación al sujeto o tema de estudio escogido
Amacımız ...
私たちの目的は・・・・
Se usa para establecer los principales objetos de estudio
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Se usa para describir el método e introducir el objeto central del estudio

Introducción - Definición

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
定義により、・・・・は・・・・を表す。
Se usa para definir una palabra específica
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Se usa para definir una palabra específica
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Se usa para definir una palabra específica
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Se usa para definir una palabra específica
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Una afirmación después de la cual se pueden usar ejemplos para definir una idea
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
・・・・を強調することは重要である。
Se usa cuando queremos centrar la atención en una definición específica
Bizim odaklandığımız nokta ...
私たちは・・・・に重点を置いている。
Una manera algo informal de definir una palabra
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Se usa al final del párrafo para definir una palabra específica
Demek istediğimiz şu ki ...
私たちが意味しているのは・・・・
Se usa para explicar una definición o para dar ejemplos de esa definición
Birçok farklı açıklama sunuldu.
複数の例が見受けられる。
Una afirmación después de la cual se puede aclarar alguna definición
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Se usa para aclarar el fundamento de cierta definición
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Se usa luego de dar dos ejemplos similares, que pueden ser usados para definir una misma palabra
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Se usa cuando existe un experto determinado en el campo de estudio, pero se sabe que también otros han contribuido con su definición.

Introducción - Hipótesis

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Se usa para presentar la hipótesis principal
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Se usa para presentar la hipótesis principal
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Se usa para presentar la hipótesis principal
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Se usa para presentar la hipótesis principal
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Se usa para presentar la hipótesis principal
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Se usa para introducir la hipótesis y para afirmar que el estudio es único en su género
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Se usa para presentar los factores relevantes para el estudio y para la hipótesis
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
Se usa para señalar otras investigaciones, que pueden ser relevantes para tu propia investigación