Holandés | Frases - Académico | Introducción

Introducción - Introducción

Bài tiểu luận/bài viết/luận án này sẽ nghiên cứu/đánh giá/phân tích...
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Introducción general para un ensayo/tesis
Để giải đáp câu hỏi này, ta có thể xem xét...
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Para introducir un área específica de un tema o sujeto de estudio
Câu hỏi liệu... (hay không) đã và đang là câu hỏi thường trực trong giới chuyên gia suốt thời gian vừa qua.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Introducción general sobre un sujeto o tema
Hầu như ai cũng biết về/biết rằng...
Het is een welbekend feit dat ...
Introducción general sobre un sujeto o tema bien conocido
... là một vấn đề/chủ đề đã được thảo luận rất nhiều.
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Introducción general sobre un sujeto
Hầu hết mọi người đều công nhận rằng...
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Introducción general sobre un sujeto sobre el que generalmente todos están de acuerdo, pero que tú deseas objetar o poner en duda.
Sau đây chúng ta sẽ cùng xem xét...
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Desarrollo de la introducción para describir exactamente qué temas abarca la tesis
Bài phân tích này nhằm chỉ rõ...
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Desarrollo de la introducción para describir exactamente qué temas abarca la tesis
Một đề tài quen thuộc liên quan tới... là...
Een vast onderwerp in ... is ...
Introducción de los temas principales
Hiện tượng... là một hiện tượng rất được quan tâm trong thực nghiệm.
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Para enfatizar la importancia de un estudio
Xoay quanh chủ đề này, vấn đề trọng tâm của bài nghiên cứu là:...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Afirmación específica que expone el tema del estudio y aparece después de la información general y antecedentes.
Bài viết này nhằm chỉ ra các nguyên nhân dẫn tới...
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Afirmación específica sobre la intención de la investigación
Các nhà nghiên cứu gần đây kết luận rằng...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Se usa para presentar la opinión académica actual en relación al sujeto o tema de estudio escogido
Mục đích nghiên cứu là...
Ons doel is, ...
Se usa para establecer los principales objetos de estudio
Bằng cách quan sát thực nghiệm..., tác giả muốn mang tới một cái nhìn toàn diện hơn về...
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Se usa para describir el método e introducir el objeto central del estudio

Introducción - Definición

... được định nghĩa là...
Volgens de definitie betekent ... ...
Se usa para definir una palabra específica
Trong phạm vi bài tiểu luận này, khái niệm... được định nghĩa là...
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Se usa para definir una palabra específica
... cần được định nghĩa một cách rõ ràng.
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Se usa para definir una palabra específica
Thuật ngữ... được dùng để chỉ...
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Se usa para definir una palabra específica
Theo khái niệm cơ bản, ... có thể được hiểu là...
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
Theo..., ... được định nghĩa là...
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
... có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Một số người cho rằng nó có nghĩa là...
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
... thường được hiểu là...
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
Khi nói về..., ta thường nghĩ tới...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
Để hiểu rõ hơn khái niệm này, ta có thể xem xét hai ví dụ sau.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Una afirmación después de la cual se pueden usar ejemplos para definir una idea
Chúng ta cần nhấn mạnh khái niệm...
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Se usa cuando queremos centrar la atención en una definición específica
Trọng tâm của bài nghiên cứu là...
Onze aandacht is gevestigd op ...
Una manera algo informal de definir una palabra
Cuối cùng, chúng ta cần định nghĩa rõ khái niệm...
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Se usa al final del párrafo para definir una palabra específica
Ý của người viết là...
Daarmee bedoelen we ...
Se usa para explicar una definición o para dar ejemplos de esa definición
Khái niệm này có thể được giải thích theo một vài cách khác nhau.
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Una afirmación después de la cual se puede aclarar alguna definición
Các định nghĩa này bắt nguồn từ...
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Se usa para aclarar el fundamento de cierta definición
Các ví dụ này là những ví dụ minh họa tiêu biểu cho...
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Se usa luego de dar dos ejemplos similares, que pueden ser usados para definir una misma palabra
Cùng với..., các chuyên gia khác cho rằng...
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Se usa cuando existe un experto determinado en el campo de estudio, pero se sabe que también otros han contribuido con su definición.

Introducción - Hipótesis

Từ đó, câu hỏi được đặt ra là: làm thế nào... có thể ảnh hưởng...?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Se usa para presentar la hipótesis principal
Với những bằng chứng về... , ta có thể xem xét các nhân tố ảnh hưởng tới...
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Se usa para presentar la hipótesis principal
Hơn một thập kỉ trước, ... và ... đã bắt đầu tranh luận về vấn đề: liệu...
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Se usa para presentar la hipótesis principal
Bài viết này nghiên cứu... bằng cách đưa ra và kiểm chứng một loạt các giả thuyết về cách... tác động lên...
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Se usa para presentar la hipótesis principal
Vì vậy, dựa trên những luận điểm của... , ta có thể giả định rằng...
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Se usa para presentar la hipótesis principal
Một số luận điểm đã được... đưa ra, nhưng chưa từng được kiểm chứng.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Se usa para introducir la hipótesis y para afirmar que el estudio es único en su género
Những nghiên cứu này đã chỉ ra nhiều nhân tố khác nhau liên quan tới...
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Se usa para presentar los factores relevantes para el estudio y para la hipótesis
... đã chỉ ra sự tương quan giữa... và...
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Se usa para señalar otras investigaciones, que pueden ser relevantes para tu propia investigación