Sueco | Frases - Académico | Introducción

Introducción - Introducción

Bài tiểu luận/bài viết/luận án này sẽ nghiên cứu/đánh giá/phân tích...
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Introducción general para un ensayo/tesis
Để giải đáp câu hỏi này, ta có thể xem xét...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Para introducir un área específica de un tema o sujeto de estudio
Câu hỏi liệu... (hay không) đã và đang là câu hỏi thường trực trong giới chuyên gia suốt thời gian vừa qua.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Introducción general sobre un sujeto o tema
Hầu như ai cũng biết về/biết rằng...
Det är ett välkänt faktum att ...
Introducción general sobre un sujeto o tema bien conocido
... là một vấn đề/chủ đề đã được thảo luận rất nhiều.
En hel del skrivs och sägs om...
Introducción general sobre un sujeto
Hầu hết mọi người đều công nhận rằng...
Det är idag allmänt accepterat att...
Introducción general sobre un sujeto sobre el que generalmente todos están de acuerdo, pero que tú deseas objetar o poner en duda.
Sau đây chúng ta sẽ cùng xem xét...
Vi granskar därefter de faktorer...
Desarrollo de la introducción para describir exactamente qué temas abarca la tesis
Bài phân tích này nhằm chỉ rõ...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Desarrollo de la introducción para describir exactamente qué temas abarca la tesis
Một đề tài quen thuộc liên quan tới... là...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Introducción de los temas principales
Hiện tượng... là một hiện tượng rất được quan tâm trong thực nghiệm.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Para enfatizar la importancia de un estudio
Xoay quanh chủ đề này, vấn đề trọng tâm của bài nghiên cứu là:...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Afirmación específica que expone el tema del estudio y aparece después de la información general y antecedentes.
Bài viết này nhằm chỉ ra các nguyên nhân dẫn tới...
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Afirmación específica sobre la intención de la investigación
Các nhà nghiên cứu gần đây kết luận rằng...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Se usa para presentar la opinión académica actual en relación al sujeto o tema de estudio escogido
Mục đích nghiên cứu là...
Syftet är att ...
Se usa para establecer los principales objetos de estudio
Bằng cách quan sát thực nghiệm..., tác giả muốn mang tới một cái nhìn toàn diện hơn về...
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Se usa para describir el método e introducir el objeto central del estudio

Introducción - Definición

... được định nghĩa là...
… betyder per definition …
Se usa para definir una palabra específica
Trong phạm vi bài tiểu luận này, khái niệm... được định nghĩa là...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Se usa para definir una palabra específica
... cần được định nghĩa một cách rõ ràng.
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Se usa para definir una palabra específica
Thuật ngữ... được dùng để chỉ...
Termen ... hänvisar till ...
Se usa para definir una palabra específica
Theo khái niệm cơ bản, ... có thể được hiểu là...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
Theo..., ... được định nghĩa là...
Enligt ... definieras ... som ...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
... có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Một số người cho rằng nó có nghĩa là...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
... thường được hiểu là...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
Khi nói về..., ta thường nghĩ tới...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Se usa para describir una palabra para la cual se ha sugerido una definición, pero se deja abierta la posibilidad de interpretarla
Để hiểu rõ hơn khái niệm này, ta có thể xem xét hai ví dụ sau.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Una afirmación después de la cual se pueden usar ejemplos para definir una idea
Chúng ta cần nhấn mạnh khái niệm...
Det är viktigt att understryka ...
Se usa cuando queremos centrar la atención en una definición específica
Trọng tâm của bài nghiên cứu là...
Vårt fokus ligger på ...
Una manera algo informal de definir una palabra
Cuối cùng, chúng ta cần định nghĩa rõ khái niệm...
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Se usa al final del párrafo para definir una palabra específica
Ý của người viết là...
Vad vi menar med detta är att ...
Se usa para explicar una definición o para dar ejemplos de esa definición
Khái niệm này có thể được giải thích theo một vài cách khác nhau.
Flera förklaringar har erbjudits.
Una afirmación después de la cual se puede aclarar alguna definición
Các định nghĩa này bắt nguồn từ...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Se usa para aclarar el fundamento de cierta definición
Các ví dụ này là những ví dụ minh họa tiêu biểu cho...
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Se usa luego de dar dos ejemplos similares, que pueden ser usados para definir una misma palabra
Cùng với..., các chuyên gia khác cho rằng...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Se usa cuando existe un experto determinado en el campo de estudio, pero se sabe que también otros han contribuido con su definición.

Introducción - Hipótesis

Từ đó, câu hỏi được đặt ra là: làm thế nào... có thể ảnh hưởng...?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Se usa para presentar la hipótesis principal
Với những bằng chứng về... , ta có thể xem xét các nhân tố ảnh hưởng tới...
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Se usa para presentar la hipótesis principal
Hơn một thập kỉ trước, ... và ... đã bắt đầu tranh luận về vấn đề: liệu...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Se usa para presentar la hipótesis principal
Bài viết này nghiên cứu... bằng cách đưa ra và kiểm chứng một loạt các giả thuyết về cách... tác động lên...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Se usa para presentar la hipótesis principal
Vì vậy, dựa trên những luận điểm của... , ta có thể giả định rằng...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Se usa para presentar la hipótesis principal
Một số luận điểm đã được... đưa ra, nhưng chưa từng được kiểm chứng.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Se usa para introducir la hipótesis y para afirmar que el estudio es único en su género
Những nghiên cứu này đã chỉ ra nhiều nhân tố khác nhau liên quan tới...
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Se usa para presentar los factores relevantes para el estudio y para la hipótesis
... đã chỉ ra sự tương quan giữa... và...
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Se usa para señalar otras investigaciones, que pueden ser relevantes para tu propia investigación