Tailandés | Frases - Inmigración | Documentos

Documentos - General

أين يمكنني إيجاد استمارة ل________________؟
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Pedir un formulario
متى تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Pedir la fecha de expedición de un documento
أين تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Pedir el lugar de expedición de un documento
متى تنتهي صلاحية هويتك؟
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Pedir la fecha de caducidad de un DNI
هل يمكنك مساعدتي في ملء الاستمارة؟
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Pedir ayuda para rellenar un formulario/impreso
ما هي المستندات التي علي عن أجلبها من أجل______________؟
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Preguntar qué documentos hay que presentar
للتقديم للحصول على [مستند] ، عليك تقديم _______________ على الأقل.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Indicar qué necesitas para solicitar un documento
تمت سرقة [مستند] الخاص بي.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Denunciar el robo de uno de tus documentos.
إنني أكمل هذا الطلب بالنيابة عن ___________________.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Indicar que estás formalizando la solicitud en nombre de otra persona
المعلومات سرية.
ข้อมูลเป็นความลับ
Indicar que la información es confidencial y no se revelará a terceros
هل يمكنني الحصول على إيصال بتقديم هذا التطبيق؟
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Pedir un resguardo de la solicitud

Documentos - Datos personales

ما هو اسمك؟
คุณชื่ออะไร
Preguntar a alguien cómo se llama
هل يمكنك إعلامي بمكان وتاريخ الولادة الخاصين بك؟
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Preguntar a alguien su lugar y su fecha de nacimiento
أين تعيش؟
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Preguntar a alguien dónde vive
ما هو عنوانك؟
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Preguntar a alguien su dirección
ما هي جنسيتك؟
สัญชาติของคุณคืออะไร
Preguntar a alguien cuál es su nacionalidad
أين وصلت إلى [بلد]؟
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Preguntar a alguien cuándo llegó al país
هل يمكنك أن تريني هويتك من فضلك؟
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Pedir a alguien su DNI

Documentos - Estado civil

حالتي الزوجية هي___________________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Indicar tu estado civil
عازب
โสด
Estado civil
متزوج
แต่งงานแล้ว
Estado civil
منفصل
แยกกันอยู่
Estado civil
مطلق
หย่าร้าง
Estado civil
لدي شريك/شريكة في السكن
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Estado civil
متزوجان مدنيا
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Estado civil
شريكان غير متزوجين
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Estado civil
في شراكة منزلية
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Estado civil
أرمل/أرملة
เป็นม่าย
Estado civil
هل لديك أطفال؟
คุณมีบุตรไหม
Preguntar a alguien si tiene hijos
هل لديك من أنت مسؤول عنهم ماليا؟
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Preguntar a alguien si reside con personas a su cargo
أرغب في إعادة التوحد مع عائلتي.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Indicar tu intención de reagrupar a tu familia

Documentos - Empadronarse

أرغب في التسجيل في المدينة
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Indicar que quieres empadronarte
ما هي المستندات التي علي جلبها؟
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Preguntar qué documentos tienes que presentar
هل هناك أية تكاليف على التسجيل
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Preguntar si existen tasas de empadronamiento
أنا هنا من أجل تسجيل السكن
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Indicar que quieres registrar tu domicilio
أرغب في التقدم للحصول على شهادة حسن سلوك
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Indicar que quieres solicitar un certificado de buena conducta
أرغب في التقدم للحصول على إذن إقامة.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Indicar que quieres solicitar un permiso de residencia

Documentos - Seguro de salud

أرغب في طرح بعض الأسئلة المتعلقة بالتامين الصحي.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Indicar que tienes preguntas sobre el seguro de salud
هل أنت بحاجة إلى تأمين صحي خاص؟
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Preguntar si necesitas un seguro de salud privado
ما الذي يغطيه التأمين الصحي؟
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Preguntar por la cobertura del seguro
تكاليف المستشفى
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
أجور المختصين
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
اختبارات التشخيص
การทดสอบวินิจฉัย
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
العمليات الجراحية
การผ่าตัด
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
العلاج النفسي
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
العلاج السني
การรักษาฟัน
Ejemplo de cobertura de seguro de salud
علاج العينين
การรักษาตา
Ejemplo de cobertura de seguro de salud

Documentos - Visado

لماذا تطلب مني فيزا الدخول؟
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Preguntar a alguien por qué solicita un visado de entrada
هل أنا بحاجة للفيزا لزيارة [بلد]؟
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Preguntar si necesitas un visado de entrada al país
كيف يمكنني تمديد الفيزا؟
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Informarte de cómo ampliar tu visado
لماذا رفضت الفيزا التي تقدمت لها؟
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Preguntar por qué se ha rechazado tu solicitud de visado
هل يمكنني التقدم لأصبح مقيما دائما؟
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Preguntar si puedes solicitar la residencia permanente en el país

Documentos - Permiso de conducir

هل علي تغيير لوحة الرخصة لسيارتي؟
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Preguntar si tienes que cambiar la matrícula del coche
أرغب في تسجيل مركبتي.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Indicar que quieres matricular tu vehículo
هل رخصة سوقي صالحة هناك؟
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Preguntar por la validez de tu permiso de conducir en el país de destino
أرغب في التقدم لرخصة سوق مؤقتة.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Solicitar un permiso de conducir provisional
أرغب في الحجز من أجل ___________-.
ฉันต้องการจอง __________
Indicar que quieres inscribirte en el examen de conducir
اختبار نظري
การทดสอบภาคทฤษฎี
Tipo de examen
اختبار القيادة
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Tipo de examen
أود تغيير _______________ في رخصة سوقي.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Indicar que quieres cambiar algunos datos de tu permiso de conducir
العنوان
ที่อยู่
Datos que se podrían cambiar
الاسم
ชื่อ
Datos que se podrían cambiar
الصورة
ภาพถ่าย
Datos que se podrían cambiar
أرغب في إضافة فئات أعلى إلى رخصة السوق.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Indicar que quieres añadir categorías superiores a tu permiso de conducir
أود أن أجدد رخصة السوق خاصتي.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Indicar que quieres renovar tu permiso de conducir
أود أن أستبدل ______ رخصة سوقي.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Indicar que necesitas un permiso de conducir nuevo
ضائعة
สูญหาย
Problemas con el permiso de conducir
مسروقة
ถูกขโมย
Problemas con el permiso de conducir
متضررة
ได้รับความเสียหาย
Problemas con el permiso de conducir
أود استئناف إيقاف رخصتي.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Indicar que quieres recurrir la retirada de tu permiso de conducir

Documentos - Nacionalidad

أود أن أتقدم للحصول على الجنسية [بلد بصيغة صفة].
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Indicar que quieres pedir la nacionalidad
أين يمكنني التسجيل لاختبار اللغة [لغة]؟
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Informarte de dónde puedes inscribirte en una examen de idioma
لدي سجل إجرامي نظيف.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Indicar que no tienes antecedentes penales
لدي المستوى المطلوب من اللغة[لغة] .
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Indicar que tienes el nivel de idioma requerido
أرغب في الحجز لاختبار عن المعرفة العامة للحياة في [بلد].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Indicar que quieres inscribirte en el examen de cultura general del país de destino
ما هي أجور التقدم بطلب الجنسية؟
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Informarte sobre las tasas de la solicitud de nacionalidad
زوجي/زوجتي مواطن/مواطنة [جنسية].
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Indicar la nacionalidad de tu cónyuge